Coach

Zašto sam rešila da postanem coach?

Oduvek sam volela da radim sa ljudima i stalno sam izučavala nove pravce i metodologije u sociologiji i psihologiji, kako bih bolje upoznala kako druge ljude, tako i samu sebe.  Tako u tom svom putovanju samospoznaje srela sam se sa coachingom koji me je osvojio svojom konkretnošću i efektivnošću.

Lično meni se jako dopada sledeća definicija coachinga:

Coaching je neprekidna saradnja sa klijentom, koja pomaže da se dostignu realni i brzi rezultati, kako profesionalno tako i u ličnom životu. Na svakom sastanku klijenat bira temu sesije, a coach ga pažljivo sluša i podstiče pravilnim pitanjima klijentov progres u željenoj oblasti.

Osnovna pažnja coacha je na tome na kojoj tački se nalazi klijenat u danom trenutku i šta je spreman da uradi, da bi stigao tamo gde želi da vidi sebe sutra.

Takva uzajamna saradnja razjašnjava situaciju i navodi klijenta da sam donosi najpovoljnije za sebe odluke. Coaching ubrzava proces samousavršavanja klijenta i omogućava mu da vidi veći izbor. Jer problem može biti jedan, a rešenja može biti više od jednog.

Veoma visoka efektivnost coachinga objašnjava se time, što zaključci do kojih dolazi klijent, tokom sesije javljaju se njegovim sobstvenim otkrićem. Kao posledica toga sledi visoka motivacija za implementacijom dostignutih rezultata, a takodje porast samosvesti i vera u sobstvenu snagu.

Po mom mišljenju coaching je jako konkretan, pošto klijent već na početku saradnje razume šta tokom sesije može da se postigne, a šta ne. Moramo da znamo da postoje zahtevi i situacije u kojima coaching nije efektivan i sa kojima ne radi.  Zato je jako bitno da razumemo sa kojim pitanjima treba da se obratimo coachu, a sa kojima će biti efektivnije obratiti se drugim specialistima.

Kad ima smisla obratiti se coachu?

Coach je potreban samo onda kad je klijent spreman za promene u svom životu i svesno tome prilazi. Coaching uvek podstiče transformaciju i pre svega transformaciju unutrašnjeg stanja i samosvesti koja prelazi u spoljne promene.

Neke od situacija u kojima vam je coach potreban:

  • Ako ste spremni da preuzmete odgovornost za svoj život u svoje ruke, jer niko to ne može osim vas da uradi
  • Kad ste svesni da vam je neophodna promena u životu, ali ne znate kako i od čega da počnete
  • Kad želite da pronadjete unutrašnju snagu i motivaciju da krenete u promene
  • Kad morate da donesete tešku odluku i izaberete jednu od dve ili više podjednako dobrih solucija– coach vam može pomoći da sagledate situaciju šire i iz više uglova, tako da donesete onu pravu odluku sa kojom ćete biti najsretniji
  • Kad vam je bitno da dostignete brze rezultate i da budete efektivniji kako u ličnom životu tako i profesionalno
  • Ako se suočavate sa problemom u kom ste već duže vreme i treba vam neko ko će vam dati novi uvid u situaciju i pomoći da nadjete najpovoljnije za vas rešenje u zadatim okolnostima
  • Kad vam je potrebno da steknete nove navike kako u profesionalnom tako i u ličnom životu
  • Kad su vaše životne vrednosti stavljene pod pitanje i treba da se preispitate, šta je ono što je zaista vaše, a šta vam je nametnuto.

U osnovi couchinga leže dva osnovna principa:

1) odgovori na sva vaša pitanja su u vama, samo treba doći do njih na pravi način.

2) sve je moguće, samo je pitanje pravilnog postavljanja prioriteta i fokusa.

Couching veruje u neograničeni potencial svakog od nas i u to da mi najbolje znamo šta nama odgovara.

I često jedino što vam je zaista potrebno, je malo vere i odgovarajuće motivacije i ponekad podrška na putu ka realizaciji vaših ciljeva. I u tome couching zaista može da vam bude itekako od koristi.

Važno je da razumemo da coach ne daje gotova rešenja i ne donosi odluke za vas. To je vaš posao.

Promena se uvek dešava prvo u nama, pa tek onda spolja.

Kad promenimo način razmišljanja, promenićemo i naša osećanja. Naše misli tada dobijaju svoju pravu funkciju, postaju ključ kojim otvaramo vrata za sve one aktivnosti, koje su potrebne da bismo krenuli u promene. I tako postepeno postajemo osoba koja zaista želimo i možemo da budemo.

Coach je neko ko će vam pomoći da tu promenu ostvarite, tako što ćete zajedno osvestiti koji su vaši realni kapaciteti i usmeravati vas u pravom smeru. Podsticaće vas da iz sebe izvučete najbolje, da istrajete i da kroz usvajanje novih navika i oblika ponašanja zaista postanete “najbolja verzija sebe“.

Sa coachem dobijate iskrenog partnera, koj prolazi sa vama ceo put vaše transformacije, podržava vas tokom teških trenutaka i stalno je tu da vas podseti na krajnji cilj i pomogne da stavite fokus na prave stvari.

Biće mi čast da budem vaš partner na putu vaše transformacije i realizacije vaših snova ukoliko vam je ovaj pristup blizak.

Elena